Wielka rola toreb oksy-biodegradowalnych

Wielka rola toreb oksy-biodegradowalnych!

Oksy-biodegradacja – czyli przyspieszony rozkład plastiku. Tworzywo takie rozpada się na wodę, dwutlenek węgla, biomasę oraz pierwiastki śladowe. Co ciekawe nie zostawia to żadnych szczątków i nie wydziela się metan. D2w to cała paleta specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych jak domieszki do polietylenu, polipropylenu oraz polistyrenu. Ich przewaga w stosunku do pierwotnie stosowanych rozwiązań to właśnie brak pozostałości.

Góry śmieci są problemem na całym świecie – im bardziej rozwinięte społeczeństwo tym więcej produkuje śmieci. Nie jesteśmy w stanie ani wyraźnie ograniczyć ilości powstających opakowań, ani wyeliminować śmieci ze środowiska naturalnego. Nie oznacza to jednak, że stoimy na straconej pozycji i mamy spokojnie patrzeć na rosnące góry śmieci lub budować kolejne spalarnie. Warto zacząć stosować torby przyjazne dla środowiska, które przy porównywalnych właściwościach mechanicznych łatwiej niż klasyczne odpowiedniki poddają się recyklingowi.

Firma Emgraf proponuje Państwu również produkty wyprodukowane z folii z dodatkiem oxo-biodegradowalnym. Powoduje on o wiele szybszy niż standardowo rozkład polietylenu przy bezpośrednim kontakcie ze światłem słonecznym, tlenem, czy wysoką lub niską temperaturą. Pod wpływem działalności różnorodnych warunków polimer ulega rozpadowi na wiele małych fragmentów, jednocześnie tworząc cząsteczki karboksylowe, hydrokarboksylowe i alkoholowe. Cząsteczki, które powstaną w ten sposób utlenione są w drodze bioasymilacji zachowując biodegradowalność dzięki bakteriom i grzybom. W wyniku rozkładu powstają niewielkie ilości wody, tlenku węgla i biomasy. Foliowe torby ekologiczne osiągają pełną oxo-biodegradację po około 24 miesiącach. Dodatek oxo-biodegradowalny pozwala na zachowanie wszelkich walorów użytkowych.