farby fleksograficzne

Farby Fleksograficzne

Farba fleksograficzna jest wyjatkowym rodzajem farby drukarskiej używanej w drukarkach fleksograficznych, stosowana w naszej firmie do produkcji reklamówek z nadrukiem. Nośnikiem barwy tego typu farb są substancje barwiące takie jak pigmenty lub barwniki organiczne. Spoiwo farb flekosgraficznych to rozpuszczalniki oraz polimery. Najpowszechniejszym tworzywem, z którego wykonywana jest forma drukowa to fotopolimer. W przeszłości wykorzystywana też była do tego celu między innymi, guma naturalna czy też kauczuk nitrylowy i butylowy. Rozwój techniki pozwolił na uzyskanie znacznie większej odporności na różnego rodzaju rozpuszczalniki. Dzięki temu procesowi udało się zmodyfikować rodzaje rozpuszczalników występujących w farbach fleksograficznych.

Farby do druku fleksograficznegp możemy podzielić na:

  • rozpuszczalniki (alkohole, estry, glikole, ketony, woda)
  • substancje zabarwiące (pigmenty organiczne, nieorganiczne, barwniki organiczne)
  • polimery (akrylowe, celulozowe, poliamidowe) decydują o takich czynnikach jak adhezja, połysk, odporność chemiczna i miechaniczna
  • dodatki - których zadaniem jest modyfikacja cech farby lub definicja nowych, takich jak: reologia, adhezja, odporność mechaniczna

Farby rozpuszczalnikowe można także podzielić ze względu na rodzaj żywic w nich występujących. Możemy wyróżnić : nitrocelulozowe, poliwinylobutyralowe, poliamidowe, akrylowe, z polichlorku winylu oraz z żywic poliuretanowych dwuskładnikowych. Ze względów ekologicznych coraz większe znaczenie zyskują fleksograficzne farby wodne.

Inne składy farb występują w przypadku druku fleksograficznego UV. Używa się dwóch rodzajów farb w tej technologii druku: farby rodnikowe i farby kationowe. Różnica między obydwoma rodzajami farb znajduje się w procesie ich utrwalania. Polimeryzacja farb rodnikowych odbywać się może tylko pod naświetlaniem UV. Farby kationowe mogą utrwalać się po zakończeniu naświetlania UV.